Family camp 2018.

Domus Maria - fara
Kašperské Hory.
7. - 12. srpna 2018


Duchovně-kulturně-vzdělávací zážitek pro celou rodinu

Žijeme ve světě, který je často odcizený, ba nepřátelský vůči víře. Právě v tomto kontextu mají věřící rodiny základní důležitost jako ohniska živé a vyzařující víry. Proto 2. vatikánský koncil použil starobylého výrazu a nazval rodinu „rodinná církev". A v lůně rodiny mají být rodiče slovem i příkladem prvními hlasateli víry pro své děti a v každém z nich mají podporovat jeho vlastní povolání, zvláště pozorně však duchovní povolání. (srov. Katechismus 1656 – 1658)

Ale jak na to, když chceme svědomitě plnit světské povinnosti, když se snažíme zabezpečit svou rodinu, když každý den bojujeme s časem? Z tohoto důvodu je dobré se zastavit a zamyslet nad tím, nakolik je náš způsob života v souladu s naší vírou, nakolik naplňujeme svůj manželský slib a vykonáváme úkol, který jsme přijali při křtu svých dětí. Zveme vás, abyste si vyšetřili několik dní a soustředili pozornost na to, co je podstatné a co druhořadé; aby se vaše rodina znovu stala ohniskem živé a vyzařující víry. Přijďte si odpočinout, prohloubit vztahy ve vaší rodině, nasát dynamiku společenství, být spolu a vědět, že je o vaše děti postaráno.

Program

Úterý 7. 8.
17.00 - Příjezd a ubytování
18.00 - Mše svatá
19.00 - Táborák, seznamování
22.00 - Večerní modlitba

Středa 8. 8.
7.00 - Tichá adorace
7.30 - Budíček a ranní modlitba
8.00 - Děti připraví snídani
8.15 - Společná snídaně a úklid
9.00 - Přednášky a dílny
12.00 - Anděl Páně a oběd
13.00 - Siesta (plavání, výlet, sport, kultura)
17.00 - Mše svatá
18.00 - Večeře
20.00 - Večerní modlitba

Čtvrtek 9. 8.
7.00 - Tichá adorace
7.30 - Budíček a ranní modlitba
8.00 - Děti připraví snídani
8.30 - Společná snídaně a úklid
9.00 - Přednášky a dílny
12.00 - Anděl Páně a oběd
13.00 - Siesta (plavání, výlet, sport, kultura)
14.00 - Divadlo Víti Marčíka
15.00 - Inspirující cestopis o pěší pouti do Compostely manželů Marčíkových
17.00 - Mše svatá se svědectvím
18.00 - Večeře
20.00 - Večerní modlitba

Pátek 10. 8.
7.00 - Tichá adorace
7.30 - Budíček a ranní modlitba
8.00 - Děti připraví snídani
8.15 - Společná snídaně a úklid
9.00 - Celodenní výlet s programem
16.00 - Návrat autobusem (příjezd víkendových účastníků)
17.00 - Mše svatá
18.00 - Večeře
19.00 - Host: doc. PhDr. Jiří Jankovský, PhD. - přednáška s diskusí (paralelní dětský program pod širákem)
21.00 - Host: Mgr. Michal Kočer, Dr. rer. nat. - povídání o vesmíru pod širákem

Sobota 11. 8.
7.00 - Tichá adorace
7.30 - Budíček a pro děti a ranní modlitba
8.00 - Děti připraví snídani
9.00 - Moje role v rodině/manželství (paralelní program pro ​muže, ženy a děti)
12.00 - Anděl Páně a oběd
14.00 - Konfrontace poznatků z ranních skupin
17.00 - Mše sv. s odevzdáním
18.00 - Večeře
19.00 - Večerní modlitba
21.00 - Táborák

Neděle 12. 8.
7.00 - Tichá adorace
7.30 - Budíček pro děti a ranní modlitba
8.00 - Společná snídaně
9.30 - Farní mše sv.
11.00 - Reflexe a sdílení po skupinkách
12.00 - Anděl Páně a prezentace ze skupinek
13.00 - Společný oběd
14.00 - Loučení

Hosté

Přednáška s diskuzí o životě v manželství a rodině

doc. PhDr. Jiří Jankovský, PhD.


Divadelní představení

Víťa Marčík st.


Povídání o pouti do Santiaga de Compostelly

manželé Eva a Víťa Marčíkovi


Dílna o vztazích pro mládež

Mgr. Manka Kutilová


Modlitba tělem, smysly, chvály tancem, biblické tance a kreativní práce s Biblí ve skupině - bibliodrama

dílny Hanky Kalné


Kurz kreslení

dílna Mikuláše Kalného


Diskusního seminář "Filozofie pro život", rozvíjející myšlení

dílna Veroniky Iňové


Divadelní představení - Já to jsem

Víťa Marčík ml.


Vyprávění o vesmíru pod širákem

Mgr. Michal Kočer, Dr. rer. nat.


Moderátor dílny pro ženy

Mgr. Pavla Jánská


Základní informace

Pořadatel: spolek Most České Budějovice ve spolupráci s Biskupstvím českobudějovickým
Místo: Domus Maria, fara Kašperské Hory, Náměstí 14
Závazné přihlášky a dotazy: tomas@vanzavrel.cz
Nevratná záloha 1000 Kč/rodinu převést na č. ú. 670100-2200351576/6210
Možnost dojíždění s dobrovolným příspěvkem za program a stravu

Ubytování: v apartmánech Domus Maria (ceny na www.domusmaria.cz, objednávat přes pořadatele),
v hostelu Kašperské Hory (objednávat přímo přes www.hostel.kasphory.cz),
ve vlastních stanech na zahradě (příspěvek dle finančních možností rodiny)
S sebou: Bible, foto ze svatby, ložní prádlo/spacák, (děti) karimatku a spacák/deku, stan, baterka, psací potřeby, výtvarné potřeby, napečené dobroty,….

DĚKUJEME PŘEDEM ZA DOBROVOLNÝ PŘÍSPĚVEK NA JÍDLO A PROGRAM

 
Pořadatel Family campu
Spolek Most České Budějovice ve spolupráci s Biskupstvím českobudějovickým
P. Tomas van Zavrel
Biskupská 4
České Budějovice
PSČ: 370 21
Administrátor farnosti
P. Jan Kulhánek
e-mail: Jenda.Kulhanek@post.cz
tel.: +420 776 344 997
Kontaktní osoba
spolek.most.cb@gmail.com

Závazné přihlášky a dotazy
tomas@vanzavrel.cz
Hlavní sponzor festivalu
město Kašperské Hory